side_banner

solid bambus utvendig kledning, slitesterk, utendørs bambusstreng vevd veggpanel

Kort beskrivelse:

tetthet 1,2 kg/m3
reaksjon på brann i henhold til EN13501-1:BfI-s1
bruddstyrke i henhold til EN408:87N/MM2/
sklisikkerhet i henhold til CEN TS 15676 69TØRR, 33VÅT
Biologisk holdbarhet i henhold til EN350:Klasse 1
Muggen karakter i henhold til EN152:Klasse 0

Produkt detalj

Produktetiketter

Beskrivelse

p1

1) KLEDNING FOR STANDVEVET BAMBUS
APPLIKASJONSCENARIO
Hage, balkong, villa, uteplass, terrasse, torg, park, utendørs

Størrelse:
(bredde*høyde): 30*60/40*80/50*100
Lengde: 1860/2500/3750
Overflate: Oljet

s2
s3
s4
p5

2) Veggpanel for vevd bambusstreng
Størrelse: 1860x140x15mm.

p1
s2
s3
s4
p5

Produksjonsprosess

ppp

Tekniske data

Testrapport Rapport nr.: AJFS2211008818FF-01 Dato: 17. november 2022 Side 2 av 5
I. Test utført
Denne testen ble utført i henhold til EN 13501-1:2018 Brannklassifisering av byggevarer og bygninger
elementer-Del 1: Klassifisering ved hjelp av data fra reaksjon på branntester.Og testmetodene som følger:
1. EN ISO 9239-1:2010 Reaksjon på branntester for gulvbelegg —Del 1: Bestemmelse av brennegenskaper
ved hjelp av en strålevarmekilde.
2. EN ISO 11925-2:2020 Reaksjon på brann-tester — Antennelighet av produkter utsatt for direkte påvirkning av
flamme-Del 2: Enkeltflammekildetest.
II.Detaljer om klassifisert produkt
Eksempelbeskrivelse Bambus utvendig terrassebord (levert av klient)
Farge brun
Prøvestørrelse EN ISO 9239-1: 1050mm×230mm
EN ISO 11925-2: 250 mm×90 mm
Tykkelse 20 mm
Masse per arealenhet 23,8 kg/m2
Eksponert overflate Den glatte overflaten
Montering og feste:
Fibersementplate, med en tetthet på omtrent 1800 kg/m3, en tykkelse på omtrent 9 mm, er som
substrat.Testprøvene festes mekanisk til underlaget.Ha ledd i prøven.
III.Testresultater
Testmetoder Parameter Antall tester Resultater
EN ISO 9239-1 Kritisk fluks (kW/m2) 3 ≥11,0
Røyk (%×minutter) 57,8
EN ISO 11925-2
Eksponering = 15 s
Hvorvidt vertikal flamme spredte seg
(Fs) over 150 mm innenfor
6 No
20 s (Ja/Nei)
Testrapport Rapport nr.: AJFS2211008818FF-01 Dato: 17. november 2022 Side 3 av 5
IV.Klassifisering og direkte bruksområde
a) Referanse til klassifisering
Denne klassifiseringen er utført i henhold til EN 13501-1:2018.
b) Klassifisering
Produktet, Bamboo Outside Decking (levert av kunden), i forhold til sin reaksjon på brannoppførsel er
klassifisert:
Brannoppførsel Røykproduksjon
Bfl s 1
Reaksjon på brannklassifisering: Bfl----s1
Merknad: Klassene med tilhørende brannytelse er gitt i vedlegg A.
c) Bruksområde
Denne klassifiseringen er gyldig for følgende sluttbruksapplikasjoner:
--- Med alle underlag klassifisert som A1 og A2
--- Med mekanisk feste
--- Har ledd
Denne klassifiseringen er gyldig for følgende produktparametere:
--- Egenskaper som beskrevet i avsnitt II i denne testrapporten.
Uttalelse:
Denne samsvarserklæringen er kun basert på resultatet av denne laboratorieaktiviteten, virkningen av
usikkerhet om resultatene var ikke inkludert.
Testresultatene er relatert til oppførselen til testprøvene til et produkt under de spesielle forholdene til
testen;de er ikke ment å være det eneste kriteriet for å vurdere den potensielle brannfaren til produktet i
bruk.
Advarsel:
Denne klassifiseringsrapporten representerer ikke typegodkjenning eller sertifisering av produktet.
Testlaboratoriet har derfor ikke spilt noen rolle i prøvetakingen av produktet for testen, selv om det holder
hensiktsmessige referanser til produsentens fabrikkproduksjonskontroll som er rettet mot å være relevant for
prøver testet og som vil sørge for sporbarhet.
Testrapport Rapport nr.: AJFS2211008818FF-01 Dato: 17. november 2022 Side 4 av 5
Vedlegg A
Klasser av reaksjon på brannytelse for gulvbelegg
Klasse Testmetoder Klassifisering Ytterligere klassifisering
EN ISO 1182 a og △T≤30℃,
△m≤50 %,
og
og
-
A1fl EN ISO 1716 tf=0(dvs. ingen vedvarende flamming)
PCS≤2,0MJ/kg a
PCS≤2,0MJ/kg b
PCS≤1,4MJ/m2 c
PCS≤2,0MJ/kg d
og
og
og
-
EN ISO 1182 a
or
△T≤50℃,
△m≤50 %,
og
og
-
A2 fl EN ISO 1716 og tf≤20s
PCS≤3,0MJ/kg a
PCS≤4,0MJ/m2 b
PCS≤4,0MJ/m2 c
PCS≤3,0MJ/kg d
og
og
og
-
EN ISO 9239-1 e Kritisk fluks f ≥8,0kW/m2 Røykproduksjon g
EN ISO 9239-1 e og Kritisk fluks f ≥8,0kW/m2 Røykproduksjon g
B fl EN ISO 11925-2 t
Eksponering =15s
Fs≤150 mm innen 20 s -
EN ISO 9239-1 e og Kritisk fluks f ≥4,5kW/m2 Røykproduksjon g
C fl EN ISO 11925-2 t
Eksponering =15s
Fs≤150 mm innen 20 s -
EN ISO 9239-1 e og Kritisk fluks f ≥3,0 kW/m2 Røykproduksjon g
D fl EN ISO 11925-2 t
Eksponering =15s
Fs≤150 mm innen 20 s -
E fl EN ISO 11925-2 t
Eksponering =15s
Fs≤150 mm innen 20 s -

"F fl EExNpIoSsOur1e1=91255s-2 t Fs > 150 mm innen 20 s
a For homogene produkter og vesentlige komponenter av ikke-homogene produkter.
b For enhver ekstern ikke-vesentlig komponent av ikke-homogene produkter.
c For enhver intern ikke-vesentlig komponent av ikke-homogene produkter.
d For produktet som helhet.
e Testvarighet = 30 min.
f Kritisk fluks er definert som strålingsfluksen der flammen slukker eller strålingsfluksen etter en test
periode på 30 minutter, avhengig av hva som er lavest (dvs. fluksen som tilsvarer den lengste spredningsgraden av
flamme).
g s1 = Røyk ≤ 750 % minutter;"
"s2 = ikke s1.
h Under forhold med overflateflammeangrep og, hvis det er hensiktsmessig for sluttbruken av produktet,
kantflammeangrep."

TESTRAPPORT nr.: XMIN2210009164CM-01 Dato: 16. november 2022 Side: 2 av 3
Sammendrag av resultater:
Nei. Test produkt Testmetode Resultat
1 Pendelfriksjonstest BS EN 16165:2021 vedlegg C Tørr tilstand: 69
Våt tilstand: 33

Originalt eksempelbilde:
P

Testretning
Prøve

Test produkt Pendelfriksjonstest
Eksempelbeskrivelse Se bilde
Testmetode BS EN 16165:2021 vedlegg C
Testforhold
Eksemplar 200mm×140mm, 6stk
Type glidebryter glidebryter 96
Test overflate se bilde
Testretning se bilde

 

Prøve resultater:
Prøveidentifikasjonsnr. 1 2 3 4 5 6
Gjennomsnittlig pendelverdi
(Tørr tilstand)
67 69 70 70 68 69
Sklimotstandsverdi
(SRV "tørr")
69
Gjennomsnittlig pendelverdi
(Våt tilstand)
31 32 34 34 35 34
Sklimotstandsverdi 33
(SRV "våt")
Merk: Denne testrapporten oppdaterer klientinformasjon, erstatter testrapport nr. XMIN2210009164CM
datert 4. november 2022, vil den opprinnelige rapporten være ugyldig fra i dag.

  • Tidligere:
  • Neste: